Persbericht mbt infoavond 28 september

Infoavond 28 september 20:00 uur, over toekomst St. Agneskerk in Bunde

De stichting MFC Bunde organiseert woensdag 28 september vanaf 20 uur, samen met alle partners, een infoavond over de toekomstige bestemming van de St. Agneskerk als multifunctioneel centrum met de Mariakapel als ruimte voor kerkdiensten. De infoavond vindt plaats in de kerk en duurt tot ongeveer 22 uur.

In het gedeelte voor de pauze geven pastoor Paul Horsch, voorzitter Leo Direks van de stichting MFC Bunde, wethouder Inge Smeets van de gemeente Meerssen, architect Rosanne Janssen en projectleider Wim Dupont kort toelichtingen over de actuele stand van zaken. Na de pauze krijgen de bezoekers van de infoavond alle gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen.

Zoals bekend zijn er inmiddels belangrijke stappen gezet in de transformatie van de St. Agneskerk. De gemeente ondersteunt het initiatief met een bijdrage van 600.000. De stichting is in afwachting van eenzelfde bedrag van de provincie en het bisdom is akkoord met het gecombineerd gebruik van het godshuis. De totale kosten worden vooralsnog geraamd op 1,8 miljoen. Dat betekent dat de stichting MFC Bunde via externe financiering nog 600.000 euro binnen moet halen.

De stichting MFC Bunde vindt het belangrijk om de brede omgeving nauw te betrekken bij alle ontwikkelingen rond de St. Agneskerk. De stichting beheert daarom ook een eigen website en produceert met regelmaat nieuwsbrieven