over ons

Over ons

Wie is de Stichting MFC Bunde.

Het idee om van de St Agnes kerk in Bunde een multifunctioneel centrum te maken werd opgepakt door een groep vrijwilligers die onder de naam de Kwartiermakers de plannen hebben opgepakt en uitgewerkt tot een concreet plan van aanpak. Nadat we de plannen hebben gedeeld met het Kerkbestuur en het Bisdom hebben we het totale project gepresenteerd met een begroting aan de gemeente Meerssen. De gemeenteraad heeft unaniem besloten om € 600.000,- van de totale investering groot 1,8 mlj euro voor haar rekening te nemen. De provincie wordt ook gevraagd € 600.000,- voor haar rekening te nemen. Het overige gedeelte zullen we extern moeten financieren.

Als je met gemeentelijke en overheidsgelden gaat werken kan dat alleen als je een formele stichting wordt. Om deze reden hebben wij de stichting MFC Bunde opgericht en ons bij de KvK laten inschrijven. Ook de ANBI-status vragen we aan en we voldoen aan alle eisen van de WBTR.

 De stichting bestaat uit een groep professionals die hun credits nu en in het verleden hebben verdiend. Zoals Projectmanagement en begeleiding van grote maatschappelijke en overheidsprojecten, Jurist van de Provincie, Bouwadviseur van een bouw- en adviesbureau, RA accountant, Financiële medewerker van een Bank, Ondernemer en  marketeer.

Doelstellingen stichting

 • De doelstelling van de stichting is het in eigendom verkrijgen van de St. Agneskerk. Bij overdracht wordt de kerk notarieel gesplitst in tweede gedeeltes. Een gedeelte is de Maria Kapel die eigendom blijft van het kerkbestuur en de hoofdbeuk wordt eigendom van de stichting MFC Bunde.

 • De kerk verbouwen tot een multifunctioneel centrum die voor Meerssen en de regio, geschikt is voor allerlei maatschappelijke invullingen.

 • De verbouwing moet ook duurzaam, energie- en milieuvriendelijk en functioneel zijn.

 • Het totale project realiseren binnen het hiervoor beschikbaar bedrag van 1.8 mlj.

 • Een sluitende exploitatie opzetten voor de komende jaren.

 • Een verantwoorde financiering regelen voor het gedeelte dat de stichting extern

  moet financieren zodat we een gezonde exploitatie voor de toekomst kunnen

  bieden.

 • Een goede en actieve verbinding met de kern van Bunde, Kerkbestuur en Bisdom.

leden MFC en projectleider

boven: Peter Vleugels, Leo Direks, John Prevoo, Wim Dupont ( projectleider ), Jan Janssen

onder: Pascal de Boer, Heidi Oberndorf

ondertekening oprichtingsakte op 25 september 2021


Peter Vleugels - Jan Janssen - Leo Direks Bij Notaris AchtenvanGent te Maastricht

IMG_3222