Nieuwsbrief week 27

Beste inwoners van Bunde,

Wij willen u graag op de hoogte houden van de voortgang rond de nieuwe bestemming van de St. Agneskerk in Bunde.

In april konden wij u melden dat het kerkbestuur onder voorwaarden toestemming heeft gekregen van het Bisdom Roermond voor de verkoop van het gedeelte van de St. Agneskerk dat in de plannen bestemd is voor het multifunctionele centrum.Het doet ons plezier u te kunnen vertellen dat we met het Bisdom overeenstemming hebben bereikt over de voorwaarden voor overdracht. Daarmee is een verdere belangrijke stap gezet op weg naar realisatie van een multifunctioneel centrum in Bunde voor Groot-Meerssen.

Voor de daadwerkelijke realisatie is – zoals u weet – ook financiële ondersteuning van de Provincie Limburg uit het Programma herbestemming kerkelijk onroerend goed nodig. Wij hadden gehoopt u ook hierover nader te kunnen informeren. Zover is het helaas nog niet.

Intussen is de architecte, Rosanne Jansen van Frencken Scholl Architecten, al bezig met de eerste ideeën voor een concreet vlekkenplan (inrichtingsschets op hoofdlijnen voor het multifunctioneel centrum). Die willen wij graag aan u presenteren tijdens een informatieavond. Ook willen wij op de avond ingaan op de inrichting van het kerkelijke gedeelte (de Mariakapel). 

Reserveert u daarvoor alvast woensdag 28 september a.s. (van 19.00 – 21.00 uur).

Mocht er om welke reden dan ook met die datum geschoven moeten worden dan laten wij dat uiteraard zo spoedig mogelijk weten.

De stichting zit verder niet stil: in de komende twee maanden zullen leden van het stichtingsbestuur in gesprek gaan met een aantal van de potentiële gebruikers. Uitnodigingen volgen binnenkort.