bewonersbrief april ’22

Beste inwoners van Bunde, geachte mevrouw, meneer,

Het is alweer even geleden dat wij van ons hebben laten horen.  Corona-maatregelen verhinderden een openbare informatiebijeenkomst; procedures bij het Bisdom Roermond en de Provincie Limburg vragen meer tijd dan we hadden gedacht. Toch hebben wij niet stil gezeten. In goed overleg tussen Kerkbestuur en stichting MFC is een principekeuze gemaakt voor de architect. Rosanne Jansen van Frencken Scholl Architecten gaat ons ondersteunen bij de realisatie van de plannen.Verder heeft het Bisdom Roermond een belangrijke stap in dit proces gezet. 
Het Kerkbestuur heeft namelijk toestemming gekregen van het Bisdom voor de verkoop aan de stichting MFC Bunde van het gedeelte van de St. Agneskerk dat in de plannen bestemd is voor het multifunctionele centrum. Over de voorwaarden waaronder die toestemming is gegeven zullen Kerkbestuur en stichting MFC nog nader met het Bisdom overleggen. 
Belangrijk is dat Kerkbestuur en stichting MFC hier samen één lijn in trekken.

Voor de daadwerkelijke realisatie van het multifunctionele centrum is ook financiële ondersteuning van de Provincie Limburg uit het Programma herbestemming kerkelijk onroerend goed nodig. De Provincie legt op dit moment de laatste hand aan een nieuwe formele regeling voor dit programma.  Wij verwachten u hier eind april nader over te kunnen informeren.

Zodra we een positief besluit van de Provincie hebben zullen stichting MFC en Kerkbestuur een gemeenschappelijke informatieavond organiseren voor alle inwoners van Bunde.

Mocht u intussen vragen of opmerkingen hebben of een persoonlijk gesprek op prijs stellen aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@mfcbunde.nl.

Met vriendelijke groet, mede namens het Kerkbestuur, 
stichting MFC  Bunde

Info avond 25 november over toekomst St. Agneskerk Bunde afgelast

De stichting MFC (Multifunctioneel Centrum) Bunde en het kerkbestuur van de St. Agnesparochie hebben besloten om de informatieavond van 25 november uit te stellen tot een latere datum ivm de nieuwe corona-maatregelen.

Zodra we een nieuwe datum plannen, zullen wij u hiervan in kennis stellen.

Wij willen geïnteresseerden toch in kennis stellen van de voortgang over de plannen met betrekking tot de ombouw naar een multifunctioneel centrum en kerkgedeelte in de Mariakapel.

Daarvoor is deze website www.mfcbunde.nl beschikbaar waarop wij actuele informatie zullen delen.