Nieuwsbrief week 27

Beste inwoners van Bunde,

Wij willen u graag op de hoogte houden van de voortgang rond de nieuwe bestemming van de St. Agneskerk in Bunde.

In april konden wij u melden dat het kerkbestuur onder voorwaarden toestemming heeft gekregen van het Bisdom Roermond voor de verkoop van het gedeelte van de St. Agneskerk dat in de plannen bestemd is voor het multifunctionele centrum.Het doet ons plezier u te kunnen vertellen dat we met het Bisdom overeenstemming hebben bereikt over de voorwaarden voor overdracht. Daarmee is een verdere belangrijke stap gezet op weg naar realisatie van een multifunctioneel centrum in Bunde voor Groot-Meerssen.

Voor de daadwerkelijke realisatie is – zoals u weet – ook financiële ondersteuning van de Provincie Limburg uit het Programma herbestemming kerkelijk onroerend goed nodig. Wij hadden gehoopt u ook hierover nader te kunnen informeren. Zover is het helaas nog niet.

Intussen is de architecte, Rosanne Jansen van Frencken Scholl Architecten, al bezig met de eerste ideeën voor een concreet vlekkenplan (inrichtingsschets op hoofdlijnen voor het multifunctioneel centrum). Die willen wij graag aan u presenteren tijdens een informatieavond. Ook willen wij op de avond ingaan op de inrichting van het kerkelijke gedeelte (de Mariakapel). 

Reserveert u daarvoor alvast woensdag 28 september a.s. (van 19.00 – 21.00 uur).

Mocht er om welke reden dan ook met die datum geschoven moeten worden dan laten wij dat uiteraard zo spoedig mogelijk weten.

De stichting zit verder niet stil: in de komende twee maanden zullen leden van het stichtingsbestuur in gesprek gaan met een aantal van de potentiële gebruikers. Uitnodigingen volgen binnenkort.

bewonersbrief april ’22

Beste inwoners van Bunde, geachte mevrouw, meneer,

Het is alweer even geleden dat wij van ons hebben laten horen.  Corona-maatregelen verhinderden een openbare informatiebijeenkomst; procedures bij het Bisdom Roermond en de Provincie Limburg vragen meer tijd dan we hadden gedacht. Toch hebben wij niet stil gezeten. In goed overleg tussen Kerkbestuur en stichting MFC is een principekeuze gemaakt voor de architect. Rosanne Jansen van Frencken Scholl Architecten gaat ons ondersteunen bij de realisatie van de plannen.Verder heeft het Bisdom Roermond een belangrijke stap in dit proces gezet. 
Het Kerkbestuur heeft namelijk toestemming gekregen van het Bisdom voor de verkoop aan de stichting MFC Bunde van het gedeelte van de St. Agneskerk dat in de plannen bestemd is voor het multifunctionele centrum. Over de voorwaarden waaronder die toestemming is gegeven zullen Kerkbestuur en stichting MFC nog nader met het Bisdom overleggen. 
Belangrijk is dat Kerkbestuur en stichting MFC hier samen één lijn in trekken.

Voor de daadwerkelijke realisatie van het multifunctionele centrum is ook financiële ondersteuning van de Provincie Limburg uit het Programma herbestemming kerkelijk onroerend goed nodig. De Provincie legt op dit moment de laatste hand aan een nieuwe formele regeling voor dit programma.  Wij verwachten u hier eind april nader over te kunnen informeren.

Zodra we een positief besluit van de Provincie hebben zullen stichting MFC en Kerkbestuur een gemeenschappelijke informatieavond organiseren voor alle inwoners van Bunde.

Mocht u intussen vragen of opmerkingen hebben of een persoonlijk gesprek op prijs stellen aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@mfcbunde.nl.

Met vriendelijke groet, mede namens het Kerkbestuur, 
stichting MFC  Bunde

Info avond 25 november over toekomst St. Agneskerk Bunde afgelast

De stichting MFC (Multifunctioneel Centrum) Bunde en het kerkbestuur van de St. Agnesparochie hebben besloten om de informatieavond van 25 november uit te stellen tot een latere datum ivm de nieuwe corona-maatregelen.

Zodra we een nieuwe datum plannen, zullen wij u hiervan in kennis stellen.

Wij willen geïnteresseerden toch in kennis stellen van de voortgang over de plannen met betrekking tot de ombouw naar een multifunctioneel centrum en kerkgedeelte in de Mariakapel.

Daarvoor is deze website www.mfcbunde.nl beschikbaar waarop wij actuele informatie zullen delen.