Kartrekkers

Samen op weg naar een multifunctioneel centrum Bunde

Kartrekkers aan het woord

  • Sint Agnesplein 15, 6241 CA Bunde, Nederland

de kartrekkers aan het woord

Leo Direks, voorzitter Stichting MFC Bunde

‘Een nieuw hart voor Bunde’

“Het klinkt misschien wat overdreven, maar ik ben overtuigd dat het multifunctioneel centrum uitgroeit tot het hart van Bunde, omdat het iedereen een podium en een ontmoetingsplek biedt.
Ik ben inmiddels zo’n zeven jaar bezig met dit initiatief. Een lange zoektocht dus. Oorsprong is het chronisch gebrek aan ruimte voor harmonie en drumband St. Agnes, waarvan ik voorzitter ben. Een vereniging met meer dan honderd leden en ruime aanwas van de jeugd. Met het functioneel centrum krijgt St. Agnes een mooie centrale plek voor repetities, concerten en andere evenementen. Dat geldt uiteraard voor het complete verenigingsleven in Bunde. Koren, maar ook aanstormende popgroepjes bijvoorbeeld. Een lonkend perspectief op alle terreinen. Als de instemming van het bisdom er is, gaan we met alle verenigingen en natuurlijk het buurtnetwerk het gesprek aan. Het multifunctioneel centrum is er in principe voor iedereen.
Ik ben ervan overtuigd dat het sociaalmaatschappelijk- en het culturele leven daarmee ook verder tot bloei kan komen. Dat we daarmee een nog betere toekomst voor de inwoners en verenigingen van Bunde kunnen realiseren. Daarvoor doen we het. En dat is zeker alle moeite waard.”

_________________________

Pastoor Paul Horsch:

“Dubbel gevoel maar win-win situatie”

“Natuurlijk levert het multifunctioneel gebruik van de Sint Agneskerk een win-win situatie op. De combinatie van verenigingshuis, cultureel podium en godshuis is een mooie stimulans voor de leefbaarheid van Bunde en de regio. Maar ik heb er wel een dubbel gevoel bij.
Ik ben priester geworden om met het geloof en de kerk een signaal van hoop af te geven in de samenleving. De ontkerkelijking is jammer en doet me pijn. Het proces dat mensen de kerk loslaten, speelt al tientallen jaren in veel landen en kun je als pastoor van Bunde niet stoppen, ook al ben ik ervan overtuigd dat de kerk van maatschappelijk belang is.
De huidige Mariakapel is na de verbouwing de plaats voor onze erediensten. Dat levert ook voordelen op. Een warmere sfeer in vergelijking met de diensten in een grote kerk met veel lege zitplaatsen; we zullen minder kosten maken en minder onderhoud van de kerk nodig hebben.  Je moet ook realist zijn. Het beheer van de kerk wordt alsmaar moeilijker door gebrek aan vrijwilligers en dalende inkomsten. Ook het bisdom Roermond heeft geen principiële bedenkingen tegen de plannen. Ook daar is het een kwestie van roeien met de riemen die ze hebben en daarom hebben ze wat meer tijd nodig alvorens een definitief besluit te nemen.
Ik kan dus goed leven met de plannen en hoop dat we er samen iets moois van maken voor onze gemeenschap.”

________________________________________________

Wethouder Peter Hovens

‘Een prachtig burgerinitiatief’

‘Het is belangrijk dat kernen een plek hebben waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Waar het verenigingsleven een goed onderdak vindt. Dat versterkt de gemeenschapszin en is belangrijk voor de leefbaarheid.
De gemeente Meerssen streeft ernaar in elke kern zo’n voorzien te realiseren. Daarbij leggen we nadrukkelijk ook een stuk verantwoordelijkheid bij de inwoners zelf. Van gemeente naar gemeenschap, zo luidt ons motto.
Het toekomstig multifunctioneel centrum in de Sint Agneskerk is daar een mooi voorbeeld van. Een prachtig burgerinitiatief dat veel waardering en alle steun verdient. Met een extra meerwaarde omdat daarmee ook kerkelijke erediensten behouden blijven. Geweldig om te zien hoe die plannen vanuit de inwoners zelf gestalte hebben gekregen. Inclusief de financiële onderbouwing.  Daarmee lonken prima perspectieven voor verenigingen en culturele evenementen die in de Auw Kerk niet meer te organiseren waren.
Het multifunctioneel centrum in Bunde kan ook een remedie zijn tegen de oprukkende eenzaamheid. Als ontmoetingsplek voor een praatje en een kop koffie. En ook dat is van grote toegevoegde waarde.”

_________________________

John Prevoo, Lid van de Stichting MFC Bunde

‘Dit is voor mij een missie’

“Als beschermheer van harmonie St. Agnes heb ik een missie. Een gezamenlijke zoektocht naar een adequate repetitieruimte en een zaal voor uitvoeringen voor alle culturele verenigingen in Bunde en omstreken. Daarom ben ik lid geworden van de stichting MFC Bunde.
Vanuit mijn beroepsmatige achtergrond en bestuurlijke ervaring denk ik dat ik daar een positieve bijdrage aan kan leveren. De gedaantewisseling van de Sint-Agneskerk biedt een uitgelezen kans om in dit beeldbepalend gebouw een multifunctionele ruimte te realiseren met separaat het behoud van de erediensten. Met de nieuwe aantrekkingskracht en verlevendiging van hetAgnesplein als dorpscentrum levert dat alleen maar plussen op voor de gemeenschap.

_________________________

Jan Janssen, secretaris Stichting MFC Bunde

‘Kerk opnieuw middelpunt’

“Het multifunctioneel centrum wordt niet alleen het middelpunt van vele verenigingen, organisaties en inwoners. Ik ben ervan overtuigd dat het ook uitgroeit tot het fysiek middelpunt in de kern Bunde. Een pareltje. Niet allen voor Bunde maar ook voor bezoekers uit de verre omtrek.
Als geboren en getogen Bundenaar steek ik daar graag tijd en energie in om die doelstelling te realiseren.
Als secretaris van het buurtnetwerk heb ik daarbij ook alle oog voor de positie van kleinere verenigingen die straks graag gebruik gaan maken van de nieuwe mogelijkheden in het multifunctioneel centrum.
Het buurtnetwerk heeft ook het plan gelanceerd om het Agnesplein te verfraaien, een gedaantewisseling te geven. Van huidige parkeerplaats naar een fraai plein. De gemeente heeft dit plan omarmd en een landschapsarchitect opdracht gegeven om daarbij ook de verdere omgeving te betrekken. Vanaf de Dukdalf bij Friends tot en met de parkeerplaats Bie de Köster.
Daarmee creëren we samen een gebied met een geweldige aantrekkingskracht. En wordt de kerk weer het middelpunt van een dorp om trots op te zijn.”
_________________________

Projectleider Wim Dupont:

‘Een thuis voor iedereen’

“Een thuis voor iedereen. Gelovigen en niet-gelovigen. Een plek met veel gezellige reuring. Van ’s morgensvroeg tot ’s avonds laat. Een plek ook waar het verenigingsleven van Bunde nog meer impulsen krijgt. Met de komst van het multifunctioneel centrum zal de leefbaarheid van de kern een geweldige injectie krijgen.
Ik heb bijna 30 jaar in Bunde gewoond. Die band zal altijd blijven. Ook nu ik in Maastricht woon. Ik ben gevraagd om als projectleider aan de slag te gaan. In de praktijk betekent die rol dat ik verantwoordelijk ben voor de goede communicatie tussen alle betrokken partijen die straks aan het werk gaan. Het kerkbestuur en de stichting MFC Bunde als opdrachtgever voor partijen als de architect en de aannemer. Risico’s bewaken en kosten en budgetten in balans houden, zijn belangrijke aspecten van het werk als projectleider.
De realisatie van het multifunctioneel centrum heeft een goede kans van slagen. Er zijn natuurlijk nog wat hobbels te nemen. Daarbij is het belangrijk dat we oog houden voor de belangen van iedereen en daarmee breed draagvlak verkrijgen.
Uiteraard ben ik met regelmaat in Bunde. En dan merk je dat het nieuwe thuis voor de inwoners en verenigingen al onderwerp van gesprek is. Mensen spreken je erop aan. Het leeft volop.”

_________________________

Architect Rosanne Jansen, Frencken Scholl Architecten - Maastricht (Limburg)

 

 

‘Mensen staan centraal’

“Bij het ontwerp van het multifunctioneel centrum in Bunde staan de mensen centraal. De architectuur van een gebouw is pas geslaagd als de mensen zich er thuis voelen. Daarom gaan we ook de dialoog aan met de gebruikers. De start van de ontwerpfase bestaat uit een heleboel gesprekken met mensen. Met het kerkbestuur, de harmonie en andere verenigingen. Op basis van die gesprekken gaan we aan de gang met de eerste schetsen.
Het draait trouwens niet louter om de verdeling en indeling van de ruimte. De akoestiek van het gebouw is bijvoorbeeld een grote opgave. Wat gebeurt er als je dadelijk met een koor op het podium staat? De installatietechniek en de constructie zijn ook vraagstukken. In de loop van het traject ben je met een heel team specialisten aan de gang.
Uiteindelijk moet dat mooie gebouw een warme, toegankelijke en gezellige uitstraling krijgen. Met extra aandacht voor logistieke processen. De verschillende gebruikers mogen elkaar straks niet in de weg lopen, maar het gebouw moet wel mensen samenbrengen. Dag in, dag uit. Daarom zijn er verschillende entrees nodig en een juiste splitsing van de ruimte.
En juist daarom is die inventarisatie van alle wensen die er leven zo belangrijk. Zodat die mooie, beschikbare ruimte straks optimaal kan worden gebruikt.”

_________________________

kerk-binnen naar achterren
kerk buiten zijkant
mariakapel
  • Concerten

    kleine en grote muziek verenigingen kunnen in de zaal een concert geven, van 10 tot 400 plaatsen

  • Tentoonstellingen

    Kunstenaars van Beeldende Kunstenaars Bunde kunnen hun werken laten zien

  • wekelijkse bijeenkomsten

    voor zangkoren, ouderenbeweging, en veel meer