Geslaagde infoavond 28 september

Ruim 50 inwoners waren woensdagavond in de Sint Agneskerk present tijdens een geslaagde infoavond over het toekomstig gebruik van het godshuis als multifunctioneel centrum in combinatie met een ruimte voor kerkdiensten.

De stichting MFC Bunde  en haar partners praten de inwoners bij over alle actuele ontwikkelingen over de toekomst van de kerk, met veel beeldmateriaal over de nieuwe aankleding van het gebouw voor het verenigingsleven, culturele evenementen, doelgroepen zoals senioren en kerkdiensten.

De vragen en opmerkingen tijdens de infoavond concentreerden zich vooral op het voorkomen van geluidsoverlast, de parkeercapaciteit rond het toekomstig MFC en de positie van verenigingen in de toekomstige structuur van het multifunctioneel centrum.

Voorzitter Leo Direks van de stichting kondigde aan dat die aspecten al alle aandacht hebben en in de verdere concretering van de plannen verder uitgediept worden. De inwoners van Bunde worden daar de komende maanden ook nadrukkelijk bij betrokken via volgende infoavonden en bijvoorbeeld nieuwsbrieven. Bovendien denkt de stichting erover een klankbordgroep samen te stellen waarin ook een bewonersdelegatie zitting heeft.

De Stichting MFC kreeg voor haar vrijwilligersinitiatief om de Sint Agneskerk een nieuwe toekomst te bieden complimenten en een gul applaus van de bezoekers van de infoavond.

van links naar rechts: leden stichting MFC: Peter Vleugels, Jan Janssen, Heidi Oberndorf, Wim Dupont( projectleider ), Leo Direks, John Prevoo, Rosanne Janssen ( architect ). Op de foto ontbreekt Pascal de Boer
druk bezette infoavond, gespreksleider Peet Adams
Leo Direks praat de aanwezigen bij over de tot standkoming van de stichting vanuit de kwartiermakers en hoe we verder gaan
architect Rosanne Janssen licht de concept-plannen toe
Wim Dupont aan het woord over het verdere proces, zoals financiering, hoe we omgaan met geluidsoverlast, parkeren enzovoort
Pastoor Horsch beantwoordt vragen uit de zaal