December 2022: Update voortgang ombouw Agneskerk naar Multifunctioneel centrum

Beste Bundenaren en geïnteresseerden

De stichting MFC Bunde wil jullie via dit bericht informeren omtrent de voortgang van het project ombouw Agneskerk naar Multifunctioneel centrum:

  • Gezien de huidige periode van wereldwijde onzekerheden zeker financieel, gestegen bouwkosten, krapte op de arbeidsmarkt, maken wij ons zorgen of wij een en ander nog kunnen realiseren tegen de oorspronkelijke begroting.
  • De stichting MFC heeft daaromtrent een gesprek met de verantwoordelijke wethouder van de gemeente Meerssen gevoerd, daarnaast lopen gesprekken met het kerkbestuur en de provincie.
  • De subsidieregeling van de provincie is herzien, en een voorwaarde is dat de kerk een (gemeentelijk) monument moet worden, anders is een subsidie aanvraag niet mogelijk, ook hierover zijn wij in gesprek met het kerkbestuur (zij moeten deze status aanvragen) 
  • Wij als stichting bekijken of we de oorspronkelijke plannen, kunnen herzien naar eenvoudigere versies waarmee we kunnen starten, en die betaalbaar zijn naar rato van hetgeen we kunnen verwerven van gemeente, provincie en derden.
  • Het oorspronkelijke plan om het kerstconcert van de Harmonie in 2023 in de nieuwe locatie te laten plaatsvinden, is door voornoemde zaken, ongewis. 
    Wij doen ons uiterste om aan deze datum vast te houden, maar we zijn zeer afhankelijk van derden.