bewonersbrief april ’22

Beste inwoners van Bunde, geachte mevrouw, meneer, Het is alweer even geleden dat wij van ons hebben laten horen.  Corona-maatregelen verhinderden een openbare informatiebijeenkomst; procedures bij het Bisdom Roermond en de Provincie Limburg vragen meer tijd dan we hadden gedacht. Toch hebben wij niet stil gezeten. In goed overleg tussen Kerkbestuur en stichting MFC is … Lees meer