Home

Samen op weg naar een multifunctioneel centrum Bunde

Welkom op de website van stichting MFC Bunde

  • Sint Agnesplein 15, 6241 CA Bunde, Nederland

Samen op weg naar een multifunctioneel centrum Bunde

De stichting MFC (multifunctioneel centrum) Bunde werkt samen met het kerkbestuur van de H. Agnesparochie in Bunde aan de toekomst van de huidige Sint Agneskerk in Bunde.

De Agneskerk heeft op dit moment veel meer ruimte dan voor kerkelijk gebruik nodig is. Tegelijkertijd hebben verenigingen en maatschappelijke organisaties in Bunde behoefte aan een passend onderdak voor hun activiteiten.

Daarom hebben kerkbestuur en stichtingsbestuur een intentieovereenkomst afgesloten. Het doel? Behoud van de huidige Mariakapel als kerk en de komst van een multifunctioneel centrum in de resterende ruimte met een scala aan activiteiten.

Voorbeelden? Repetities van orkesten en koren, muzieklessen, concerten, toneeluitvoeringen, carnavalsavonden, tentoonstellingen, verenigingen, dagbesteding, cursussen en sport.  Ook evenementen met een regionale uitstraling zijn mogelijk.
Van 10 tot zo’n 400 bezoekers kunnen er straks terecht.

Voor de nieuwe toekomst van de kerk is een brede samenwerking van alle partijen nodig. De kosten worden geraamd op 1,8 miljoen euro. De gemeente Meerssen heeft al een bijdrage van 600.000 euro toegezegd. Bij de provincie ligt een aanvraag voor eenzelfde bijdrage. Daarnaast is nog een stuk aanvullende financiële dekking nodig. De toestemming van het bisdom is onderweg.

De eerste stappen zijn gezet. Via deze site informeren wij u over de actuele stand van zaken

 

A.jpggneskerk BiBui

onze partners

 

kerk buiten zijkant
mariakapel
  • Concerten

    kleine en grote muziek verenigingen kunnen in de zaal een concert geven, van 10 tot 400 plaatsen

  • Tentoonstellingen

    Kunstenaars van Beeldende Kunstenaars Bunde kunnen hun werken laten zien

  • wekelijkse bijeenkomsten

    voor zangkoren, ouderenbeweging, en veel meer